Tìm Hiểu BÍ THUẬT PHÒNG TRUNG CỦA KHUẤT VU

BÍ THUẬT PHÒNG TRUNG CỦA KHUẤT VU mới nhất 2022?
Bí Ngô được xem là một trong những loại rau củ quả chứa nhiều dinh dưỡng. Nhưng để hiểu rõ hơn cùng MAYOZONE đọc bài viết bên dưới!

Video BÍ THUẬT PHÒNG TRUNG CỦA KHUẤT VU

Chúng tôi đang cập nhật…

Hình ảnh liên quan BÍ THUẬT PHÒNG TRUNG CỦA KHUẤT VU

Download BÍ THUẬT PHÒNG TRUNG CỦA KHUẤT VU…

c c ! “#$%#& Trưӟc Khuҩt Vu là bҫy tôi cӫa Sӣ Trang Vương sau bӓ Sӣ sang Ngô Sӣ bҩy giӡ là nưӟc bá chӫ, Ngô nhӓ binh lӵc lҥi yӃu hơn sau nhӡ có Khuҩt Vu đem phương pháp “chiӃn xa” ra dҥy quân sĩ nưӟc Ngô. Nưӟc Ngô đã trơ nên mӝt nưӟc hùng cưӡng, Khi Trang Vương đem binh đánh Trҫn thҩy Hҥ Cơ xinh đҽp ý muӕn thu dùng, nhưng Khuҩt Vu, mӝt tưӟng lãnh tài ba,trҿ tuәi, lҥi luyӋn đưӧc phép “Bí thuұt phòng trung”, bҩy lâu đã nghe tiӃng Hҥ Cơ có ngón ăn chơi trác tuyӋt muӕn ân ái mӝt phen bèn ra sӭc can Sӣ Trang Vương đӯng thu dùng nàng ! Trang Vương lҥi muӕn gҧ cho ngưӡi khác, Khuҩt Vu cũng lҥi can, cuӕi cùng vua gã cho mӝt vӏ tưӟng già là Tương Lão Hҥ Cơ lҥi thông dâm vӟi con Tương Lão, viӋc đә bӇ Hҥ Cơ trӕn sang nưӟc Trӏnh, còn con cӫa Tương Lão bӏ hành hình Khuҩt Vu đi sӭ sang Trӏnh, nhân cơ hӝi đó Khuҩt Vu tư thông vӟi Hҥ Cơ, rӗi đưa nàng trӕn sang Tҩn ” xây mӝng uyên ương “. Mҩy năm sau Khuҩt Vu đem nàng sang nưӟc Ngô và ӣ hҷn nơi này. Tӯ đҩy vӅ sau không còn ai biӃt Hҥ Cơ ra sao nӳa và hình như hӑ sӕng rҩt hòa hӧp ‘( : Vào thӡi Xuân Thu (- 722 đӃn -480 TCN), có ngưӡi con gái ӣ nưӟc Trӏnh tên là Hҥ Cơ, Hҥ Cơ, hӇ mӛi lҫn ăn nҵm vӟi ai rӗi, nàng trӣ lҥi “hoàn tân” như cũ. Ngưӡi đӡi nghi nàng có thuұt “Hҩp Tinh Đҥi Pháp ” công tӱ Trҫn Man ngưӡi tình đҫu tiên cӫa nàng, tư thông vӟi nàng vài năm rӗi qua đӡi. Sau là Tư Mã Hҥ Ngӵ Thúc hai vӧ chӗng có mӝt con trai là Hҥ Trưng Thư, rӗi Ngӵ Thúc bӛng chӃt đi mà không có lý do HӉ ai đã ân ái vӟi nàng thì thưӡng gһp nҥn, duy chӍ có mӝt mình Khuҩt Vu thì không Sau Trҫn Man và Ngӵ Thú Hҥ Cơ lҥi sӕng mӝt làn vӟi Khәng Ninh và Nghi Hàng Phӫ, là hai ông quan trong triӅu. Mӝt hôm Khәng Ninh lҩy trӝm cӫa nàng cái ” Cҭm dương ” ( quҫn lót bҵng gҩm) vӅ khoe rùm lên Nghi Hàng Phӫ thҩy vұy nӛi cơn ghen cӕ nài nĩ nàng xin cho đưӧc chiӃc ” Bích la nhu “( áo lót bҵng lөa màu xanh biӃc) đӇ trêu lҥi. Khәng Ninh cҧ giұn liӅn tiӃt lӝ cho vua Trҫn Linh Công biӃt, Trҫn Linh Công nghe kӇ thích quá liӅn nhұp cuӝc chơi, Hҥ Cơ liӅn tһng vua chiӃc áo lót nӳa !!… Tӯ đó, sau mӛi lҫn bãi triӅu, ba tay ăn chơi đó đӅu đem ” bҧo vұt ” ra khoe vӟi nhau . Thұt là mӝt triӅu đình quái dӏ chưa tӯng có. Trong triӅu có quan Đҥi phu TiӃt Giҧ, thҩy vұy liӅn can vua và

chӍ trích hai tên mҩt nӃt kia. Nhà vua ngoài miӋng hӭa chӯa, nhưng âm mưu vӟi hai tên kia, mưu giӃt TiӃt Giҧ đi . TiӃt Giҧ chӃt rӗi không còn có ai dám can ngăn nӳa, bӝ ba ҩy mһc sӭc tung hoành trác táng Hҥ Cơ cho con là Trưng Thư vӅ Kinh đô đӇ hӑc Trưng Thư lӟn lên, có tài võ nghӋ . Linh Công cho Thư nӕi chӭc cha làm Tư Mã, ӣ lҥi kinh. Tӯ đó Hҥ Cơ mӝt mình tiӃp luôn ba ngưӡi không biӃt mӋt mõi Mӝt hôm Hҥ Trưng Thư ӣ kinh vӅ Châu Lâm trông thҩy Vua và Khәng Ninh,Hàng Phӫ cùng Hҥ Cơ đang vҫy cuӝc ái ân, ăn nói suӗng sã bӍ әi dâm loҥn, lұp tӭc Hҥ Trưng Thư cho quân vây quanh nhà và giӃt đưӧc Vua Trҫn Linh Công còn hai tên kia chҥy thoát qua nưӟc Sӣ, vào kêu oan vӟi Sӣ Trang Vương rҵng Hҥ Trưng Thư giӃt vua đӇ soán ngôi Trang Vương đem binh đánh Trҫn, giӃt Hҥ Trưng Thư, thҩy Hҥ Cơ xinh đҽp ý muӕn thu dùng, Trang Vương gã cho mӝt vӏ tưӟng già là Tương Lão. Hҥ Cơ đi lҥi vӟi con Tương Lão, viӋc bҥi lӝ Hҥ Cơ bӓ sang nưӟc Trӏnh “)*+,-+$./*”‘/”0. Hҩp Tinh Đҥi Pháp là bí thuұt mà nhiӅu ngưӡi cho rҵng Hҥ Cơ đã hӑc đưӧc tӯ mӝt môn phái ma giáo và cӭ hӉ ai đã đi qua đӡi nàng mӝt lҫn thì coi như thӃ nào cũng chӃt, nàng là khҳc tinh cӫa đàn ông Xem nhӳng ngưӡi tình đã mӝt lҫn đi qua đӡi nàng thì rõ hӑ luôn luôn đưӧc thoҧ mãn vӅ tình dөc, tӯ vua Trҫn linh Công cho đӃn Khuҩt Vu., đӃn nӛi Linh Công vì nàng mà chӃt Sau khi sinh Hҥ Trung Thư, nàng vүn còn hҩp dүn nhiӅu ngươì khác, vүn như thuӣ ban đҫu . Như vұy xét vӅ mһt Y Hӑc và Tình Dөc nàng phҧi có mӝt sӕ đһc điӉm cҩu tҥo vӅ thân thӇ và nghӋ thuұt yêu đương mà nhӳng phө nӳ khác không 1. Hҥ Cơ có lӁ có mӝt cҩu tҥo đһt biӋt ӣ cơ quan sinh dөc như các cơ vòng bao quanh ӕng âm đҥo có thӇ điӅu khiӇn đưӧc sӵ co thҳt theo ý muӕn (như trưӡng hӧp mӝt vài ngưӡi có thӇ điӅu khiӇn vành tai ) cho nên lúc nào giao hӧp dương vұt cũng đưӧc âm đҥo ôm sát và co bóp liên tөc,cҧm giác đó làm cho ngưӡi đàn ông tưӣng “như mӟi”, màn trinh cӫa nàng cũng có thӇ là loҥi màn trinh mӓng có đӝ đàn hӗi tӕt và có đưӡng kính lӛ thoát lӟn Có lӁ Hҥ Cơ hӑc đưӧc phương pháp ³hành khí´ luyӋn tұp bҵng cách lҩy dây lөa cӝt ngang lưng và tұp chuyӇn đӝng phҫn tӯ eo xuӕng mà phҫn trên không cҫn chuyӇn đӝng. Sau đó nàng dùng thuұt ³b͇ khí ch͑ tͱc´ nín thӣ mӝt hơi thұt lâu. Vӟi phương pháp hành khí, nӳ nhân có thӇ co rút bóp mӣ âm hӝ, âm đҥo theo ý muӕn Công dөng cӫa phương pháp nҫy là làm cho dương vұt đưӧc bóp chһt, làm cho ngưӡi đӕi diӋn cҧm thҩy nӳ nhân như mӟi khám phá này vӅ sau đưӧc nói đӃn trong sách³Hương Mu͡i

Tҩt cҧ nghӋ thuұt ân ái cӫa Hҥ Cơ thì chӍ có bí thuұt phòng trung cӫa Khuҩt Vu mӟi trӏ đưӧc “)*+,-+c1″#2%”3*45#*4 : Nhөc Bӗ Đoàn, Đҥo Ma Mұt TruyӅn, Ngӑc Phòng Bí KiӃp là nhӳng sách bàn vӅ tình dөc cӫaTrung Hoa đã hơn mҩy ngàn năm trưӟc . Sách ³Li͏t tiên toàn truy͏n´ có ghi lҥi truyӋn Thái Nӳ vâng lӋnh cӫa vua Chân Mөc Vương (976 tr. Công nguyên) đi hӓi Bành Tә tiên sinh vӅ bí thuұt phòng trung đӇ vӅ truyӅn lҥi cho vua. Tӯ đó vӅ sau mөc Vương là ngưӡi hưӣng đưӧc kӃt quҧ diӋu kǤ cӫa hành sӵ giao hoan theo đúng phương pháp. Sách ³Th̵p di ký´ có ghi chuyӋn Vương mүu xuӕng trҫn ăn ӣ cùng vӟi Mөc Vương cӫa vùng Vӏ Châu thӡi Đông Tҩn. Lúc nҫy Mөc Vương đã hơn 50 tuәi. Vương mүu chӍ dүn Mөc Vương cách giao hoan. Có lӁ Khuҩt vu đã hӑc đưӧc các bí quyӃt dưӥng sinh, thұp tӭ kinh lҥc huyӋt đҥo tuyӃn ³bát thiӇn nhӏ thâm, tӱ vãn sanh hoàn´ ³cӱu thiӇn nhҩt thâm tҧ tam hӳu tam´ phép đҥo dүn ³thái âm bә dương´ ³thai tӭc´ ³tiӇu châu thiên mà ngưӡi đӡi sau biên chép thành sách Trong quyӇn ³Ng͕c Phòng Bí Quy͇t´ có nói nӃu đàn ông tұp luyӋn đưӧc cách hô hҩp đҵng bөng, cho không khí vào sâu tӟi bөng thì sӁ tăng thӇ lӵc và trì lӵc (sӭc chӕng chӓi), khi giao hӧp chӕng lҥi xuҩt tinh chӍ cҫn hít hơi dài vào đan điӅn đӃm tӯ mӝt đӃn 30 mӟi thay hơi khác, như vұy dương cө sӁ cương cӭng lâu hơn và chӕng chӓi lҥi khuynh hưӟng xuҩt tinh. Tӯ thӡi Hán y giӟi Trung Hoa đã có ³Cam m̩ch đ̩i t͝ thang´ là thang thuӕc an thҫn trӏ bӋnh cho phө nӳ mà chҩt chính vүn là hҥch tә lҩy tӯ trong âm đҥo. Trung quӕc vӕn nәi tiӃng vӅ các thang thuӕc cưӡng tinh tráng thӇ. Các thӭ nҫy vӕn khác xa vӟi các thӭ thuӕc kích dâm ngày nay. Thuӕc kích dâm kích đӝng thҫn kinh cho hӭng tình gӧi dөc mà không giúp thân thӇ bә dưӥng, Thuӕc cương tinh tráng thӇ cӫa Trung quӕc trái lҥi là thӭ giúp thân thӇ chӕng lҥi bӋnh suy nhưӧc do các cách giao hӧp không đúng phương pháp sanh ra mà vүn giúp đưӧc ngưӡi dùng cҧm thҩy thích thú trong khi giao hoan. Ӣ đӡi cә Trung quӕc có mӝt sӕ ngưӟi biӃt lӧi dөng nguyên lý châm cӭu đӇ kích thích dөc tình cӫa nӳ nhân trưӟc khi giao hӧp, và hӑ đã đҥt đưӧc kӃt quҧ là khiӃn cho nӳ nhân ³xuân tình b͡c phát´ sҹn sàng đáp ӭng đӇ cùng nhau đҥt tӟt cao điӇm sưӟng khoái cùng lúc. Nguyên tҳc châm cӭu là ³kích thích 14 kinh mҥch và các đưӡng huyӋt đҥo liên quan tӟi tình dөc´ (th̵p tͱ kinh l̩c huy͏t đ̩o tuy͇n). Thӡi TuǤ Đưӡng có cuӕn sách nói vӅ chuyӋn ái ân là ³Ng͕c Phòng Bí Quy͇t´ bàn vӅ nghӋ thuұt phòng trung, trong đó có câu thiӋu ³bát thi͋n nh͓ thâm, t͵ vãn sanh hoàn´ cũng tương tӵ như nguyên tҳc ³c͵u thi͋n nh̭t thâm t̫ tam hͷu tam´ phép đҥo dүn là nhӳng đӝng tác co duӛi, xҩp ngӱa, đi ngӗi, đӭng lên quǤ xuӕng, đi bӝ, hô hҩp« có tác dөng lưu thông máu huyӃt đӇ cưӡng sinh khang kiӋn thân thӇ. Thӡi Hoa Đà có ông Lãnh Thӑ Quang cũng là ngưӡi thӵc hành viên mãn phép đҥo dүn. Ông thưӡng vұn đӝng đҫu cә và hít thӣ thұt sâu lҥi áp dөng thành công các bí quyӃt phòng trung nên

khi đã hơn 160 tuәi tuy đҫu tóc đã bҥc mà thҫn khí vүn như ngưӡi thanh xuân. Bí quyӃt phòng sӵ cӫa ông ta là ³thái âm b͝ dương´ gһt hái thu lưӧm cái âm khí đӇ làm bә cái dương khí. Đӡi Đӝng Tҩn có ngưӡi Cҩt Hӗng đӅ xưӟng lӕi ³thai tͱc´ nghĩa là thӣ như thai nhi trong bөng mҽ, Ai luyӋn đӃn mӭc nҫy có thӇ cҧi lão hoàn đӗng, tuәi già không đӃn. Áp dөng nguyên tҳc nҫy trong viӋc phòng sӵ là cách giӳ lҥi không cho xuҩt tinh bҵng cách hít hơi thұt dài vô phәi nín hơi thұt lâu mӟi thӣ ra tư tӯ,nhiӅu lҫn khi thҩy mình sҳp bҳn tinh Cә truyӅn ӣ Trung quӕc có phương pháp luyӋn tұp gӑi là ³ti͋u châu thiên´ là khi ngӗi yên tĩnh tӑa dương khí tӯ đan điӇn (chӛ rӕn), tiӃn lên hӝi âm (giӳa cơ quan sinh dөc và bàng quang) xuyên qua giáp-suy (giӳa xương sӕng) vào ngӑc-chҭm (sau ót) tӟi nê-hoàn (đҥi não), xuӕng đài trung (giӳa hai vú) trӣ vӅ lҥi đan điӅn là xong mӝt quá trình. Cӭ như vұy mà điӅu khiӇn dưӥng khí chu du, công phu nҫy phҧi luyӋn đӃn hai ba năm mӟi xong. Nam nhân đҥt đưӧc pháp môn ³ti͋u châu thiên´ Thì giao hӧp lâu mà không hao tәn sinh lӵc. Trong quyӇn ³Ng͕c Phòng Bí Quy͇t´ có nói nӃu đàn ông tұp luyӋn đưӧc cách hô hҩp đҵng bөng, cho không khí vào sâu tӟi bөng thì sӁ tăng thӇ lӵc và trì lӵc (sӭc chӕng chӓi), khi giao hӧp chӕng lҥi xuҩt tinh chӍ cҫn hít hơi dài vào đan điӅn đӃm tӯ mӝt đӃn 30 mӟi thay hơi khác, như vұy dương cө sӁ cương cӭng lâu hơn và chӕng chӓi lҥi khuynh hưӟng xuҩt tinh. Nói chung các bí thuұt phòng trung mà Khuҩt Vu đã hӑc đưӧc đã làm cho Khuҩt Vu trӣ thành ngưӡi đàn ông có thӉ điӅu khiӉn khҧ năng tình dөc theo ý muӕn, nhanh hay chұm, bӃ tinh hay xuҩt tinh, cưӡng nhưӧc tùy thích mà vүn giӱ gìn đưӧc sӭc khӓe c ! HҨP TINH ĐҤI PHÁP CӪA CӔ TIÊN NƯƠNG ( Phҫn 2 ) BS HӖ ĐҲC DUY Lӡi tác giҧ : ³ H̭p Tinh Đ̩i Pháp là m͡t kǤ thu̵t và là m͡t ngh͏ thu̵t thưͫng thͳa trong đͥi s͙ng vͫ ch͛ng, m͡t phương pháp dành riêng cho các phu nhân mu͙n gi͵ gìn tăng cưͥng sͱc kh͗e, tráng ki͏n và tu͝i th͕ cho đ̭ng phu quân, m͡t món quà vô giá cͯa ngưͥi vͫ đ͙i vͣi ch͛ng ´ Thӡi Hoa Đà có ông Lãnh Thӑ Quang là ngưӡi thӵc hành viên mãn phép đҥo dүn. Ông thưӡng vұn đӝng đҫu cә và hít thӣ thұt sâu lҥi áp dөng thành công các bí quyӃt phòng the nên khi đã hơn 160 tuәi tuy đҫu tóc đã bҥc mà thҫn khí vүn như ngưӡi thanh xuân. Bí quyӃt cӫa ông là ³thái âm b͝ dương´ tӭc là thu lưӧm cái âm khí đӇ làm bә cái dương khí. Vào thӡi Xuân Thu (- 722 đӃn -480 TCN), ӣ nưӟc Trӏnh có ngưӡi con gái tên là Hҥ Cơ, làm dâu nưӟc Trҫn, Hҥ Cơ là mӝt ngưӡi ăn chơi rҩt lӏch lãm, hӇ mӛi lҫn ăn nҵm vӟi ai rӗi, nàng trӣ lҥi “hoàn tân” như cũ.

Ngưӡi đӡi cho rҵng hӉ ai đã ân ái vӟi nàng thì thưӡng gһp phҧi tai vҥ . Ngưӡi ta nghi nàng bí thuұt nào đó trong đӡi sӕng vӧ chӗng chҷng hҥng như công tӱ Trҫn Man ngưӡi tình đҫu tiên cӫa nàng, tư thông vӟi nàng vài năm rӗi qua đӡi. Sau đó nàng có chӗng là Tư Mã Hҥ Ngӵ Thúc hai vӧ chӗng có mӝt con trai là Hҥ Trưng Thư, rӗi Ngӵ Thúc bӛng chӃt đi Hҥ Cơ lҥi tiӃp tөc dan díu vӟi hai ông quan trong triӅu là Khәng Ninh và Nghi Hàng Phӫ, hai ông quan này làm viӋc ô uӃ công khai . Mӝt hôm Khәng Ninh lҩy trӝm cùa nàng cái ” Cҭm dương ” ( quҫn lót bҵng gҩm) vӅ khoe rùm lên Nghi Hàng Phӫ thҩy vұy nӛi cơn ghen cӕ nài nĩ nàng xin cho đưӧc chiӃc ” Bích la nhu “( áo lót bҵng lөa màu xanh biӃc) đӇ trêu lҥi. Khәng Ninh cҧ giұn liӅn tiӃt lӝ cho vua Trҫn Linh Công biӃt, Trҫn Linh Công nghe kӇ thích quá liӅn nhұp cuӝc chơi, Hҥ Cơ liӅn tһng vua chiӃc áo lót nӳa !!… Tӯ đó, sau mӛi lҫn bãi triӅu, ba tay ăn chơi đó đӅu đem ” bҧo vұt ” ra khoe vӟi nhau . Thұt là mӝt triӅu đình quái dӏ chưa tӯng có. Trong triӅu có quan Đҥi phu TiӃt Giҧ là bӅ tôi chân chính, thҩy vұy liӅn can vua và chӍ trích hai tên mҩt nӃt kia. Nhà vua ngoài miӋng hӭa chӯa, nhưng âm mưu vӟi hai tên kia, mưu giӃt TiӃt Giҧ đi . TiӃt Giҧ chӃt rӗi không còn có ai dám can ngăn nӳa, bӝ ba ҩy mһc sӭc tung hoành trác táng đӃn nӛi dân nưӟc Trҫn phҧi đһt vè ” Châu Lâm ” ( Châu Lâm là nơi Hҥ Cơ đang ӣ đӇ chê trách Linh Công ) Hҥ Cơ cho Trưng Thư vӅ Kinh đô đӇ hӑc, cũng mong cho con ngày sau nӕi nghiӋp cha. Trưng Thư lӟn lên, có tài võ nghӋ . Linh Công cho Thư nӕi chӭc cha làm Tư Mã, ӣ lҥi kinh. Tӯ đó Hҥ Cơ mӝt mình tiӃp luôn ba ngưӡi không biӃt mӋt mõi Mӝt hôm Hҥ Trưng Thư ӣ kinh vӅ Châu Lâm trông thҩy Vua và Khәng Ninh, Hàng Phӫ cùng Hҥ Cơ đang vҫy cuӝc ái ân, ăn nói suӗng sã bӍ әi dâm loҥn, lұp tӭc Hҥ Trưng Thư cho quân vây quanh nhà và giӃt đưӧc Vua Trҫn Linh Công còn hai tên kia chҥy thoát qua nưӟc Sӣ, vào kêu oan vӟi Sӣ Trang Vương rҵng Hҥ Trưng Thư giӃt vua đӇ soán ngôi Trang Vương đem binh đánh Trҫn, giӃt Hҥ Trưng Thư, thҩy Hҥ Cơ xinh đҽp ý muӕn thu dùng, nhưng mӝt bҫy tôi là Khuҩt Vu, mӝt tưӟng lãnh tài ba,trҿ tuәi,đҽp trai, lҥi luyӋn đưӧc phép “Bí thuұt phòng trung” điӅu khiӉn đưӧc âm dương trong lúc giao hӧp, bҩy lâu đã nghe tiӃng Hҥ Cơ có ngón ăn chơi trác tuyӋt muӕn thӱ mӝt phen bèn ra sӭc can Sӣ Trang Vương đӯng thu dùng nàng ! Trang Vương lҥi muӕn gҧ cho ngưӡi khác, Khuҩt Vu cũng lҥi can, cuӕi cùng vua gã cho mӝt vӏ tưӟng già là Tương Lão.. Hҥ Cơ lҥi thông dâm vӟi con Tương Lão, viӋc đә bӇ Hҥ Cơ trӕn sang nưӟc Trӏnh, còn con cӫa Tương Lão bӏ hành hình Khuҩt Vu đi sӭ sang Trӏnh, nhân cơ hӝi đó Khuҩt Vu tư thông vӟi Hҥ Cơ, rӗi đưa nàng trӕn sang Tҩn . Mҩy năm sau Khuҩt Vu đem nàng sang nưӟc Ngô và ӣ hҷn nơi này. Ngưӡi đương thӡi nói rҵng Khuҩt Vu đã chӃ ngӵ và hóa giҧi Hҥ cơ bҵng bí thuұt Thái âm bә dương

ViӋc thu cái âm khí đӇ làm bә cái dương khí còn gӑi bí thuұt Hҩp tinh đҥi pháp, trong sách Nhөc Bӗ Đoàn có kӇ lҥi chuyӋn Cӕ Tiên Nương là mӝt tú bà rҩt nәi tiӃng ӡ kinh sư ³…….tiӇu thư Quý Hương và nũ tǤ Như Ý, khi đһt chân vào đӝng cӫa Tiên nương thì mӟi biӃt đây là nơi thӡ thҫn Bҥch mi, mình đã lҫm mưu kҿ xҩu, nhưng biӃt làm sao. Huӕng chi nghĩ thân mình thҩt tiӃt, còn coi đàn ông ra gì, bèn kӇ hӃt lai lӏch cho Tiên Nương nghe, xong tӯ đó chính thӭc trӣ thành gái lҫu xanh. Lҥi thay tên đәi hӑ đӇ tiӋn hành nghӅ. Khách đҫu tiên đӃn, là mӝt lão phú ông. Lão ngӫ đưӧc mӝt đêm, qua đêm sau đòi vӅ, Cӕ Tiên nưong cҫm giӳ cách mҩy cũng không đưӧc. Lúc sҳp ra đi lão dһn Tiên Nương: “Con bé dung mҥo, phong tư đӅu đưӧc cҧ, có điӅu còn thiӃu ba ngón tuyӋt kӻ khó mà thưӣng thӭc. Bà là mӝt tưӟng giӓi, chҷng lӁ dưӟi trưӟng lҥi có mӝt tên lính hèn như thӃ, hãy huҩn luyӋn cho nó đi. Bây giӡ ta cáo biӋt, bao giӡ con bé thuҫn thөc, ta mӟi trӣ lҥi” Cӕ Tiên nương vӕn sӣ trưӡng ba ngón tuyӋt diӋu, đàn bà con gái xưa nay không hӅ nghĩ tӟi. Vӕn khi còn trҿ, tuy dung mҥo không có gì hơn ngưӡi, chӳ nghĩa không biӃt, nhưng y thӏ trong nghӅ tӟi ba chөc năm, bưӟm ong dìu dһt, khách lui tӟi toàn bӑn con ông cháu cha, kҿ tҫm thưӡng đâu dám bén mҧng. ÐӃn năm năm mươi tuәi, thành tú bà, vұy mà cũng còn khӕi tay cӵ phú tìm đӃn …. Ngón nghӅ tuyӋt diӋu cӫa Tiên nương gӗm có: Thӭ nhҩt là phӫ âm tӵu dương Thӭ hai là đĩnh âm tiӃp dương Thӭ ba là xã âm gia dương -ThӃ nào là phӫ âm tӵu dương? Lúc lâm sӵ, ngưӡi đàn ông cӭ nҵm ngӱa ra, y thӏ …..Mà y thӏ làm thӃ có phҧi chӍ vì khách thôi đâu, còn làm vì khoái lҥc cho chính y thӏ nӳa. -ThӃ nào là đĩnh âm tiӃp dương? Khi ngưӡi nӳ nҵm dưӟi, nhưng lúc giao hoan, lҥi không đӇ đàn ông ra sӭc, mà lúc nào cũng hӧp tác nãy ngưӡi lên tiӃp sӭc cho đàn ông Tiên Nương thưӡng nói vӟi kǤ nӳ trong lҫu xanh : “ChuyӋn khoái lҥc trong thiên hҥ, đâu phҧi chӍ có mӝt ngưӡi làm đưӧc. Âm phҧi hӧp vӟi dương, dương cũng phҧi hӧp vӟi âm, như nhӃ mӟi là âm dương giao hoán. NӃu ngưӡi đàn bà cӭ nҵm trơ ra đӇ mһc cho ngưӡi đà ông mӝt mình …., thì sao ngưӡi ta khi nҳn tưӧng mӻ nhân, giӳa khoҧng hai bên đùi không khoét mӝt cái lӛ thұt sâu …..chӍ cҫn ….há cҫn phҧi có đàn bà đӇ giao hoan? Ngưӡi biӃt đào tҥo danh kӻ ӣ đӡi, ҳt phҧi hiӇu lӁ đó đӇ vӯa gây khoái cҧm cho đӋ tӱ cӫa mình, vӯa cho tân khách mӟi phҧi. -ThӃ nào là xҧ âm trӧ dương?

Phép này còn huy͉n di͏u hơn nͷa, v͙n là ngưͥi nͷ khi thương yêu nam h͇t lòng mͣi ch͓u cho âm tinh xṷt, chͱ không đ͋ âm tinh ti͇t ra m͡t cách vô ích, nên khi xṷt sͅ làm cho ngưͥi ch͛ng đưͫc b͛i b͝ sͱc l͹c vô vàn, Nhưng ph̫i bi͇t kͿ thu̵t. Phàm khi ngưӡi chӗng vӯa xuҩt tinh xong, ngưӡi đàn bà phҧi lӵa thӃ làm cho quy đҫu vào đúng vӏ trí nơi hoa tâm ( orifice du col uterine ), dương vұt tuyӋt đӕi bҩt đӝng, đӇ cho cái lӛ nơi hoa tân ăn khӟp vӟi cái lӛ tiӇu ( meat ) trên quy đҫu, ngưӡi nӳ dùng kӻ thuұt vһn ngưӡi quanh eo cho âm tinh ӭa ra, thҩm thҷng vô ӕng dương vұt, nӃu ngưӡi vӧ có nghӋ thuұt thưӧng thӯa có thӇ tҥo thành mӝt lӵc đҭy xӏt thҷng âm khí cӫa mình vào dương vұt cӫa chӗng lên đӃn nhiӃp hӝ tuyӃn, túi tinh… Làm đưӧc như vұy, đàn ông già hóa trҿ, tinh thҫn phҩn chҩn, sҧng khoái hơn bҩt kǤ thӭ gì trên đӡi bӗi bә cho. Trên thӃ gian không có gì quý hơn âm tinh, và nӃu âm tinh và dương khí trӝn lүn trong túi tinh cӫa ngưӡi nam thì bӋnh tұt tiêu trӯ,sӭc khӓe cưӡng tráng nhân sâm, phө tӱ đã không công hiӋu bҵng, mà ngay cҧ thuӕc trưӡng sinh bҩt tӱ cũng phҧi thua xa. Phép h̭p tinh này thұt ra cũng dӉ mà cũng rҩt khó bӣi khi giao hӧp ai cũng muӕn thӓa mãn cҩp thӡi tình dөc riêng cho mình ít khi quan tâm đӃn đӕi tác, không có tư tưӣng hiӃn dâng hay tҥo cho ra cho đӕi tác sӵ đê mê ngӑt lӏm, ngưӡi dàn bà yêu chӗng và muӕn bҧo trӑng sӭc khӓe cho ngưӡi chӗng, muӕn đem lҥi sӵ cưӡng tráng cho ngưӡi đҫu gӕi tay ҩp thì phҧi hӑc nghӋ thuұt này và chӍ cҫn sao cho đһt đúng hai cái lӛ ăn khӟp vӟi nhau đó mӟi gӑi là tuyӋt kӻ cӫa nghӋ thuұt chăn gӕi Trong các phương pháp giao hӧp đӇ đҥt đưӧc tuyӋt kӹ này có phương pháp ³hành khí´ do TriӋu Phi YӃn đӡi hán truyӅn lҥi. Nàng luyӋn tұp bҵng cách lҩy dây lөa cӝt ngang lưng và tұp chuyӇn đӝng phҫn tӯ eo xuӕng mà phҫn trên không cҫn chuyӇn đӝng, lҳc vòng eo kiӇu như ngưӡi tұp lҳc vòng, Sau đó dùng thuұt ³b͇ khí ch͑ tͱc´ nín thӣ mӝt hơi thұt lâu. Vӟi phương pháp hành khí, nӳ nhân có thӇ co rút bóp mӣ âm hӝ, âm đҥo. Theo Nҥn Kinh “Kinh mҥch là đӇ vұn hành khí huyӃt, thông lӟn âm dương, vinh nhuұn thân thӇ” vì thӃ đӇ hành khí phҧi biӃt kinh mҥch cơ bҧn. Đӕi chiӃu vӟi nghiên cӭu hiӋn đҥi thì hҫu hӃt các kinh đӅu đi dӑc theo cơ thӇ, thưӡng ӣ giӳa các cơ, nhiӅu vùng phân bӕ gҫn tương ӭng vӟi đưӡng đi cӫa dây thҫn kinh và mҥch máu lӟn …Nghe nói sách ³Hương Mu͡i´ cũng có nói vӅ phương pháp co bóp nҫy. VӅ phương diӋn khoa hӑc mӟi nghe tưӣng như chuyӋn hoan đưӡng, trong tác phҭm cӫa Master và Johnson hay Kinsey cũng chӍ mô tҧ tình trҥng cӵc khoái cӫa phө nӳ vӟi nhӳng đӧt co thҳt âm đҥo, âm hӝ, di chuyӉn tӯ cung tӯ trưӟc ra sau và tăng tiӃt dӏch âm đҥo chӭ chưa hӅ nói đӃn hҩp tinh như ngưӡi Trung Quӕc Dӏch âm đҥo là do các tӃ bào ӣ màng nhày trong lòng âm đҥo tiӃt ra chӭ không thӇ xuҩt, phóng hay bҳn tinh như ӣ đàn ông đưӧc, trong cơ thӅ có nhӳng cơ quan tiӃt dӏch như niêm mҥc mũi, tuyӃn nưӟc bӑt, dҥ dày, gan, tөy tҥng, ruӝt« khi nưӟc bӑt tiӃt ra nhiӅu, ngưӡi ta có cҧm giác như nưӟc bӑt trào ra trong miӋng Lưӧng dӏch tiӃt âm đҥo tùy thuӝc cưӡng đӝ kích thích tình dөc, cӵc khoái là lúc dӏch âm đҥo tiӃt ra nhiӅu nhҩt, muӕn đưa dӏch âm đҥo ( âm khí ) vào sâu trong ӕng dүn tinh cӫa dương vұt thì ngưӡi đàn bà phҧi co thҳt các cơ vòng tҥo ra mӝt lӵc đҭy đưa âm khí vào dương vұt đӗng thӡi sӵ rung cơ và di chuyӉn cӫa thân tӱ cung trong thӡi điӉm cӵc khoái cũng gia tăng thêm hҩp lӵc này

Kinh nghiӋm cӫa ngưӡi xưa cũng như ngày nay khoa hӑc đã chӭng minh là trong tinh dӏch có rҩt nhiӅu chҩt bә dưӣng, khi mӝt sӕ yӃu tӕ đһc biӋt trong tinh dӏch đưӧc hҩp thө qua niêm mҥc âm đҥo hay tӱ cung sӁ kích thích toàn bӝ hӋ thӕng nӝi tiӃt cӫa ngưӡi phө nӳ và làm thay đәi quá trình phát triӉn cӫa cơ thӇ làm cho cơ thӇ cӫa ngưӡi phө nӳ trӣ nên khӓe mҥnh hӗng hào sung sӭc yêu đӡi hơn ngưӡi ta gӑi là ³ có hơi đàn ông ´ tinh dӏch có thӇ xem như là mӝt nguӗn bӗi bә tӵ nhiên cho phө nӳ Ngưӧc lҥi đàn ông nӃu đam mê nӳ sҳc, hành dâm vô đӝ, xuҩt tinh liên tөc thì sӁ tiêu hao sinh lӵc, còm cӓi thӇ xác, bҥc nhưӧc tinh thҫn giҧm sút tuәi thӑ có thӇ kiӋt sӭc mà chӃt cho nên ngưӡi xưa có thuұt bӃ tinh như Hҧi Thưӧng Lãn Ông đã khuyên : B͇ tinh, dưͩng khí, T͛n th̯n Tinh không hao tán thì th̯n đưͫc yên Còn xӳ dөng âm khí đӇ tăng cưӡng cho dương khí theo như thuyӃt ³ Thái âm bә dương ´cӫa Lãnh Thӑ Quang hay Hҩp Tinh Đҥi Pháp thì ít ngưӡi biӃt tӟi, quҧ thұt là mӝt điӅu đáng tiӃc, chì cҫn mӝt lưӧng âm khí hay nói rӓ hơn là chӍ cҫn đưa đưӧc mӝt vài giӑt dӏch âm đҥo vào túi tinh cӫa ngưӡi đàn ông thì nói mӝt cách không ngoa là có thӇ cҧi lão hoàn đӗng trӏ đưӧc chúng xuҩt tinh sӟm, liӋt dương « HiӋn nay ngưӡi ta dùng thuӕc điӅu trӏ bӋnh liӋt dương bҵng cách nhét vào niӋu đҥo ( Medical Transurethral delivery System for Erectile dysfunction ± MUSE ) tác dөng cӫa nó là thuӕc sӁ thҩm tӯ thӇ xӕp vào thӇ hang cӫa dương vұt, làm cho dương vұt cương lên như khi dùng thuӕc chích tҥi chә, phương pháp Muse này chӍ là mӝt loҥi hҩp tinh đҥi pháp nӱa vӡi Hҩp tinh đҥi pháp lҥi là mӝt kӹ thuұt và nghӋ thuұt riêng cӫa ngưӡi phө nӳ, mӝt đӝng tác phù hӧp vӟi tӵ nhiên nhӡ sӵ luyӋn tұp cơ vòng âm đҥovà nghӋ thuұt là chӑn đúng thӡi điӉm cҫn thiӃt
Trên là những thông tin về BÍ THUẬT PHÒNG TRUNG CỦA KHUẤT VU ngay tại nhà. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ có nhiều kiến thức bổ ích hơn!

Viết một bình luận